SSM Savo-Kainuu Oy

Vinkkejä mainostajalle

Oikein toteutettu ja kohdennettu suoramainos huomataan

Suomen Suoramainonta on yhdessä mainostajien kanssa toteuttanut monia suorakampanjoiden huomaamista selvittäviä huomioarvotutkimuksia, mistä on kertynyt eri aloista ja toteutuksista tietopankki. Tämä on mahdollistanut erilaisten kampanjoiden vahvuuksien ja heikkouksien välisen vertailun.

Mainoksen toteuttamiseen kannattaa aina paneutua hyvin, harkita kohderyhmä huolellisesti ennen jakelualueen valitsemista ja rajata jakelu. 

Huomioarvomittauksissa esille nousseita tärkeitä huomioita, jotka kannattaa hyödyntää suorakampanjan suunnittelussa mm: 

Provosoiva tarjous (-hinta) huomataan

Suoramainontaa pidetään usein tarjousmainontana, mistä kuluttaja etsii erikoistarjouksia. Parhaisiin huomioarvoihin (kannet) ovatkin yltäneet mainokset, joissa on ollut ns. provosoivasti yleistä markkinahintaa alempi sekä kuluttajaa haastava tarjous.

Sisäänheittotuotteen tulee kiinnostaa laajempaa kuluttajajoukkoa ja sen ostohinnan on mahdollistettava heräteostosten teko. Provosoiva tarjoushinta lisää mainoksen huomioarvoa ja ohjaa kuluttajia myymälään lisäostoksille, eikä se automaattisesti halvenna mainostajaa tai mainostettavaa tuotetta (vrt. Stockmann Hullut Päivät).

Selkeä ja suora ehdotus ymmärretään

Suoramainonnassa on suoruus valttia. On tärkeä mainita mitä tarjotaan, mihin hintaan ja kenen toimesta sekä mistä sitä saa, esim. yrityksen verkkosivut. 

Verkosta ilmaiseksi saatavilla kävijäseurantamittareilla voi saada viitteen kampanjan onnistumisesta. 

Tarkoituksenmukainen koko ja ulkoasu

Ulkoasun toteutuksessa on hyvä käyttää yrityksen graafista ilmettä (logo/värit/kirjasimet), jotta asiakas yhdistää mainoksen mainostajaan. Paperilaatuja on erilaisia tavallisesta päällystettyyn paperiin, riippuen mainoksen luonteesta.

Mainoksen koolla voi saada huomiota, mutta tärkein on kuitenkin tuote ja tuotehinta. Suurikokoinen mainos kalliilla tuotehinnalla palvelee paremmin kapeampaa kuluttajaryhmää. 

Mainosnipussa mainos on hyvässä seurassa 1 + 1 = 2

Suoramainoksen huomioarvo ei vähene jaettaessa samanaikaisesti myös muita mainoksia. Vaan usein se on päinvastoin.  

Tutkimukset antavat viitteitä, että markkinajohtajan suoramainoksen huomioarvolle samassa nipussa jaettavalla saman alan mainoksella ei ollut vaikutusta. Markkinahaastajan huomioarvo on tutkimusten mukaan jonkin verran korkeampi, kun se jaetaan saman aikaisesti markkinajohtajan viestin kanssa. Mainostajien mainoksen lukuarvo oli korkeampi niiden tullessa samassa nipussa. Saman toimialan mainokset innostavat kuluttajaa hintavertailuihin ja kokonaisuuksien rakentamiseen. Tämän ovat myös suuret huonekalutoimialan yritykset hyödyntäneet. 

Kohdentaminen ja kohderyhmä - alueellisesti ja demografisesti

Kampanjan onnistuminen/huomioarvo tulee suhteuttaa todenmukaisesti tuotteen hintaan ja potentiaalisen asiakasryhmän kokoon. Jäätelömainos kuumana kesäpäivänä kiinnostaa lähes kaikkia ja houkuttelee heräteostoksiin. Kerrostaloalueille ei välttämättä tarvitse jakaa takkayritysten esitteitä, aiheen koskiessa enemmän omakotitalon ja mökin omistajia. 

Alueellisessa suoramainonnassa kannattaa kampanja kohdentaa myymälän/liikkeen vaikutusalueille sekä huomioida myös liikkeen lähellä olevien suurempien teiden liikennevirrat. Yleensä mainontaan reagoidaan parhaiten myymälän naapurustossa, vaikka välitöntä ostotarvetta ei olisikaan eli liikkeen kannattaa muistaa naapurinsa.