SSM Savo-Kainuu Oy

Toimintamme ympäristövaikutus

Suomen Suoramainonta pyrkii omassa toiminnassaan minimoimaan toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Arkipäivän toiminnassa tämä toteutuu muun muassa:

 • ympäristölakien noudattamisena
 • talousmääriemme jatkuvana päivittämisenä
 • kohdennetulla jakelulla
 • huolellisella jätteiden lajittelulla ja kierrätyksellä
 • kannustamalla taloudelliseen ajotapaan ja myös ajoneuvojen seurantajärjestelmien avulla
 • suorittamalla kuljetukset uusilla vähäpäästöisillä ajoneuvoilla
 • jakeluajojen toteutuksena muulloin kuin ruuhka-aikaan
 • täysillä kuorimilla ajamisena
 • ajokaluston säännöllisillä huolloilla huolto-ohjelman mukaisesti
 • ajoneuvojen määräaikaisilla tarkistuksilla mm. rengaspaineet, nesteet
 • lainsäädännön kehityksen aktiivisena seuraamisena.

Tavallisesti jakelu toteutetaan jalan tai polkupyörällä, jolloin jakelupalvelun välittömät ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Jakelutyö siis pikemminkin parantaa työtä tekevien terveyttä ja on näin kansantaloudellisesti hyödyllistä.

 

Oikeat talousmäärät - vähemmän hukkakappaleita

Suorajakeluun kuuluvien talouksien määrä vaihtelee. Uusia asuinalueita valmistuu, kesälomailija laittaa mainoskiellon loman ajaksi ja joululahjan ostaja ottaa kiellon pois – tilanne muuttuu joka päivä. SSM yritykset seuraavat jakeluun kuuluvien talouksien määriä jatkuvasti. Merkittävät muutokset kappalemäärissä ilmoitetaan asiakkaille oikeaa painotilausta varten. Näin vältymme tarpeettomalta jakelutuotteiden painamiselta ja kierrätysjärjestelmän turhalta kuormittamiselta.